1. Bramki obrotowe BR2-T-STOPCONTROL

  Bramki obrotowe BR2-T STOPCONTROL

  Przejścia osobowo-towarowe – przejścia przeznaczone dla osób wyposażonych w urządzenie do przewozu np. bagażu (wózek do bagażu na lotnisku lub w sklepie).

 2. Przejście dla osób niepełnosprawnych – przejście przeznaczone dla osób z wózkiem inwalidzkim lub wymagających pomocy drugiej osoby dla celów przemieszczania się.
 3. Przejście osobowe z bagażem – przejście przeznaczone dla osób z dodatkowym bagażem (np.: plecak, torba, torebka, walizka, teczka, neseser).
 4. Przejście dla osób z dziećmi – przejście dla opiekuna z dzieckiem.
 • Przejście osobowe – przejście przeznaczone dla osób bez bagażu, zwierząt oraz pojazdów (np. wózków inwalidzkich).
 • Przejścia ewakuacyjne – przejścia, które zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi stanowią część drogi ewakuacyjnej w obiektach budowlanych.
 • Wspomaganie kontroli ruchu osobowego przez urządzenie – udrażnianie sekcji przejścia dla ruchu osobowego w urządzeniu poprzez zwalnianie blokad elektromagnetycznych na podstawie sygnału z systemu kontroli dostępu oraz udostępnianie sygnału zwrotnego informującego o wykonaniu pojedynczego cyklu przejścia (interpretowanego jako przemieszczenie się osoby przez sekcję przejścia).
 • Miejsca strzeżone – miejsca nadzorowane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkowania urządzeń oraz kontrolę i uporządkowywanie ruchu osobowego, zapobiegające przypadkom powstawania zatorów, prób nieautoryzowanych wejść lub niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją urządzenia użytkowaniem urządzeń.

KIERUNKI PRZEJŚCIA

 1. Kierunek prawy – osoba wchodząca do strefy wewnętrznej prawą ręką dotyka obudowy urządzenia.
 2. Kierunek lewy – osoba wchodząca do strefy wewnętrznej lewą ręką dotyka obudowy urządzenia.

PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA

 • Przepustowość urządzenia – to liczba cykli pracy, które może wykonać urządzenie w czasie jednej godziny i wynosi w zależności od urządzenia od 500 – 1800 cykli/h.
 • Planowana przepustowość przejścia – planowana liczba przejść osobowych przez strefę przejścia w ciągu jednej godziny. Wskaźnik ten w stosunku do rzeczywistej przepustowości przejścia może mieć odchylenia w zależności od wpływających na niego czynników.
 • Rzeczywista przepustowość przejścia – liczba przejść osobowych przez strefę przejścia w ciągu godziny mierzona na obiekcie.
Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Bramki malowane GA2-TM-STOPCONTROL

Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości, podane w tabeli poniżej.

Obiekty użyteczności publicznej 300-500 osób/h
Obiekty zamknięte (np. zakłady pracy) 400-500 osób/h

Czynniki wpływające na przepustowość przejścia osobowego:

 1. Sprawność działania systemu kontroli dostępu (brak zwłoki odczytu karty i wysłania sygnału sterującego do urządzenia).
 2. Znajomość systemu kontroli przejścia i doświadczenie w korzystaniu (np. stali pracownicy zakładu pracy).
 3. Zdyscyplinowanie co do przejścia wynikający z czynnika zewnętrznego (np. konsekwencje pracownicze w firmie, cel sprawnego przejścia na wyciągu narciarskim lub wejścia na stadion).
 4. Wspomaganie procesu uzyskiwania informacji przez osoby korzystające (np. piktogramy rysunkowe opisujące sposób odczytu biletu (zweryfikowania uprawnień do przejścia) umieszczone w pobliżu przejścia/urządzeń.
 5. Nadzór osobowy aktywnie uczestniczący i pomagający w organizacji ruchu osobowego (osoba nadzorująca, steward, pracownik ochrony).
 6. Warunki przejścia osobowego (np. opady atmosferyczne, oświetlenie, wygrodzenie).