Strefa przejścia – właściwa infrastruktura obiektu i uporządkowanie ruchu osobowego

Strefa przejścia – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę Dowiedz się więcej…

Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL