SG-3 bramka sensoryczna Stopcontrol

SG-3-BRAMKA SENSORYCZNA STOPCONTROL

Kontrola ruchu osobowego dziecka może być wyłącznie przeprowadzana przy udziale opiekuna dziecka oraz osoby nadzorującej gdzie opiekun daje wskazówki właściwego zachowania się w strefie przejścia, a osoba nadzorująca przejmuje kontrolę nad funkcjonowaniem urządzenia m.in. poprzez blokowanie ręczne ruchu obrotowego ramienia oraz pomoc przy rejestracji w systemie kontroli dostępu.
W przypadku przechodzenia opiekuna z dzieckiem nie wolno korzystać z urządzenia trzymając dziecko na rękach, przechodząc z dzieckiem w tym samym cyklu przejścia, bez pomocy osoby nadzorującej. Za dziecko uważana jest osoba która nie ukończyła dwunastego roku życia.

Oznaczenia strefy informacyjnej i uporządkowującej ruch powinno m.in. obejmować:

 • identyfikację numer lub nazwę strefy przejścia,
 • określenie grupy osobowego, która jest uprawniona do korzystania z strefy przejścia,
 • określenie rodzaju przepustki jaki należy posiadać aby otrzymać autoryzację do przekroczenia strefy przejścia,
 • instrukcję używania urządzenia i systemu kontroli dostępu,
 • Instrukcję sposobu autoryzacji,
 • oznaczenie granicy strefy (żółta ostrzegawcza linia na podłożu informująca o odstępie jaki należy zachować od osoby przebywającej w strefie autoryzacji dostępu do sekcji przejścia).

Oznaczenia strefy autoryzacji dostępu do sekcji przejścia powinno m.in. obejmować:

 • informacje (piktogramy graficzne) dotyczące używania urządzenia i systemu kontroli dostępu,
 • informacje (piktogramy graficzne) dotyczące sposobu autoryzacji.

Oznaczenia strefy wyjścia powinno m.in. obejmować:

 • informację dla osoby wychodzącej z sekcji przejścia o kierunku ruchu,
 • informację dla innych osób przebywających w strefie wewnętrznej o zakazie wstępu do sekcji przejścia (dotyczy przejść jednokierunkowych).
Bramki sensoryczne SG-3 bramki sensoryczne Stopcontrol

SG-3-BRAMKA SENSORYCZNA STOPCONTROL

Kontrola i nadzór odpowiednich służb podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę ruchu osobowego na obiekcie polega na:

 1. Wdrożeniu odpowiednich procedur postępowania i umieszczenie ich w planie ochrony obiektu w zakresie m.in. procedur dotyczących normalnej pracy systemu, procedur dotyczących awarii systemu, procedur dotyczących pomocy osobom korzystającym w użytkowaniu systemu kontroli dostępu i urządzeń.
 2. Nadzorowaniu prawidłowego użytkowania systemu kontroli dostępu i urządzeń przez korzystających eliminując próby niewłaściwego wykorzystywania urządzeń i systemu oraz próby nieuprawnionego wejścia.
 3. Szkoleniu korzystających w zakresie prawidłowego i sprawnego korzystania z systemu kontroli wejścia oraz urządzeń.
 4. Korygowanie przypadków nieprawidłowego użytkowania ze strony korzystających poprzez m. in. informacje ustną przekazywaną osobom korzystającym, pomoc w wykonywaniu niektórych czynności dotyczących autoryzacji (np. w przypadku zatorów przed urządzeniami zaleca się wspomaganie procesów przechodzenia i autoryzacji przez odpowiednie służby.
 5. Wspomaganie przemieszczania się w strefie przejścia i korzystania z urządzenia oraz systemu kontroli dostępu przez osoby niepełnosprawne.