bramki obrotowe wysokie BA3-2-4-STOPCONTROL

Obowiązek utrwalania imprezy masowej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRWALANIA PRZEBIEGU IMPREZY MASOWEJ WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. W dniu 24 stycznia 2011 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji art. 11 ust 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. Dowiedz się więcej…

Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Strefa przejścia – właściwa infrastruktura obiektu i uporządkowanie ruchu osobowego

Strefa przejścia – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w Dowiedz się więcej…

Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Rodzaje przejść osobowych z wykorzystaniem bramek obrotowych

Przejścia osobowo-towarowe – przejścia przeznaczone dla osób wyposażonych w urządzenie do przewozu np. bagażu (wózek do bagażu na lotnisku lub w sklepie). Przejście dla osób niepełnosprawnych – przejście przeznaczone dla osób z wózkiem inwalidzkim lub wymagających pomocy drugiej osoby dla celów przemieszczania się. Przejście osobowe z bagażem – przejście przeznaczone Dowiedz się więcej…