Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Strefa przejścia – właściwa infrastruktura obiektu i uporządkowanie ruchu osobowego

Strefa przejścia – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w Dowiedz się więcej…

Bramki sensoryczne SG-2-STOPCONTROL

Sposób użytkowania bramki obrotowej przez opiekuna z dzieckiem

Kontrola ruchu osobowego dziecka może być wyłącznie przeprowadzana przy udziale opiekuna dziecka oraz osoby nadzorującej gdzie opiekun daje wskazówki właściwego zachowania się w strefie przejścia, a osoba nadzorująca przejmuje kontrolę nad funkcjonowaniem urządzenia m.in. poprzez blokowanie ręczne ruchu obrotowego ramienia oraz pomoc przy rejestracji w systemie kontroli dostępu. W przypadku Dowiedz się więcej…

Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Rodzaje przejść osobowych z wykorzystaniem bramek obrotowych

Przejścia osobowo-towarowe – przejścia przeznaczone dla osób wyposażonych w urządzenie do przewozu np. bagażu (wózek do bagażu na lotnisku lub w sklepie). Przejście dla osób niepełnosprawnych – przejście przeznaczone dla osób z wózkiem inwalidzkim lub wymagających pomocy drugiej osoby dla celów przemieszczania się. Przejście osobowe z bagażem – przejście przeznaczone Dowiedz się więcej…