Bramki obrotowe GA2-TM-STOPCONTROL

Strefa przejścia – właściwa infrastruktura obiektu i uporządkowanie ruchu osobowego

Strefa przejścia – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w Dowiedz się więcej…